м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Абітурієнту—> Напрями підготовки—> Економічний напрям

Представлений наступними спеціальностями і професіями:

Економіка підприємства

Комерційна
діяльність

Фінанси і кредит

Касир
(в банку)

В умовах ринкової трансформації економіки України зростає роль економічної освіти.

Економіка — це особлива сфера суспільного життя зі своїми законами, проблемами і протиріччями. У цій сфері формується економічний потенціал суспільства, виробляються різноманітні блага і послуги для задоволення суспільних і особистих потреб, реалізуються економічні інтереси людей, з'являється ціла система економічних стосунків, які діють на всі сфери людської життєдіяльності.
Потреби суспільства ставлять перед людиною актуальні завдання по ознайомленню з основними проблемами роботи сучасних підприємств, галузей і перспективним розвитком економіки країни. Вивчення дисциплін економічного профілю дозволить навчитися вирішувати питання з раціонального використання ресурсів, високопродуктивної техніки, технології, розробляти бізнес-плани, здійснювати маркетингові дослідження і ефективне управління підприємством.
Студенти навчаться орієнтуватися в широкому спектрі різних явищ соціально-економічного життя, уміти характеризувати економічні закономірності, аналізувати мікро- і макроекономічні показники, отримають знання про фінансово-кредитну систему країни, міжнародну валютну систему, розвиток малого і середнього бізнесу та інші знання, які дозволять стати ефективною базою професійних умінь, вживаних в практичній діяльності.

 

Головна | Звернення директора | План роботи
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010