м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Коледж —> Про коледж

Відокремлений підрозділ "Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" – це сучасний навчальний заклад, в якому навчається майже тисяча студентів.
Метою діяльності коледжу технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка є виховання особистості, здатної до діяльності в новій економічній ситуації та розвиток її обдарованості й таланту на основі загальнолюдських ідей, цінностей, світових, європейських національних та професійних, наукових та освітньо-виховних стандартів.

Коледж технологій та дизайну ЛНУ імені Тараса Шевченка – це
   •  Ступенева освіта
   •  Отримання якісних знань
   •  Поєднання освітньої діяльності з практичною роботою
   •  Інноваційні педагогічні технології в навчальному процесі
   •  Дизайн стилю та художній смак
   •  Сучасне ведення бізнесу
   •  Забезпечення творчого характеру навчання

Принципи навчання:
   •  Науковість
   •  Систематичність та послідовність
   •  Доступність, дохідливість викладання
   •  Зв'язок навчання з життям і практикою
   •  Міцність знань, умінь, навичок
   •  Демократизація, диференціація, оптимізація навчального процесу

Підготовкою спеціалістів у коледжі займається педагогічний колектив в кількості 112 осіб, який має творчий потенціал, що нараховує 26 відмінників освіти, 20 магістрів, 2 аспіранта, 7 викладачів-методистів, 10 старших викладачів, понад 30 викладачів вищої категорії.

Матеріально-технічна база коледжу складає: 2 навчальних корпуси, 2 бібліотеки з читальною залою, 2 актові зали, 2 спортивні зали, 8 комп'ютерних класів, 26 кабінетів та лабораторій, 18 навчальних майстерень, навчально-тренувальна фірма з 7 відділами, гуртожиток, два буфети, медпункт, кімнати для самопідготовки та занять гуртків технічної творчості студентів і художньої самодіяльності.

Система виховної роботи коледжу направлена на виконання надзвичайно важливого й невідкладного завдання - виховання справжнього громадянина й патріота рідної землі.
Формування національної гідності студентів, виховання їх духовності - завдання, що стоїть перед коледжем на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягається дана мета виховання завдяки комплексному підходу і залучення до цієї роботи всього викладацького колективу адміністрації, органів студентського самоврядування.
Основною метою виховання є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної культури.
У зв'язку з цим у коледжі на високому рівні проводиться робота, спрямована на залучення студентів в гуртки художньої самодіяльності:
   - народний вокальний ансамбль "Голос юності" (керівник Подставнича К.В.), у складі якого більше 30 студентів;
   - народний ансамбль танцю "Любавушка" (керівник Стібунова Л.А.), у складі якого 50 студентів;
   - театр мод "Елегія" (керівни кСтібунова Л.А.), у складі якого 25 студентів;
   - зразковий ансамбль бального танцю "Ел-Лі-Та" (керівник Хоменко В.С.), у складі якого 60 студентів.

Народний ансамбль танцю «Любавушка»

Зразковий ансамбль бального танцю «Ел-Лі-Та»

Народний вокальний ансамбль «Голос юності»

Театр мод «Елегія»

Багато приділяється уваги підвищенню» інтересу студентів до театру, живопису інших витворів мистецтва, умінню організувати активне і змістовне дозвілля. Створені належні умови для розвитку та задоволення культурних потреб студентів - за роки навчання в коледжі студенти обов'язково знайомляться з історичними і архітектурними пам'ятниками міста, відвідують музеї ,театри філармонію, кінотеатри.

Для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці в коледжі впроваджено студентське самоврядування . Основним завданням якого є :
   - захист прав і інтересів студентів.
   - забезпечення виконання студентами своїх обов'язків.
   - сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності.
   - сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку.
   - сприяння працевлаштуванню випускників.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу, відділень та академічних груп. Органи студентського самоврядування на всіх рівнях є виборними.

Постійно проводиться робота, направлена на оздоровлення студентів шляхом залучення до спортивно-масової роботи .
В коледжі працюють спортивні секції:
   - волейбольна;
   - баскетбольна;
   - настільного тенісу;
   - шахи - шашки;
   - загальної фізичної підготовки.

Контакти:
91057, м .Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги, 41


тел.0999517029, (0642)47-73-40,(0642)47-50-03, (0642)50-05-29
маршрути:167,132, 150, 129, 122, 140, 105, 144,108, 107

м. Луганськ, вул. Ватутіна, 87Головна | Звернення директора | План роботи
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010