м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Коледж —> План роботи

ПЛАН РОБОТИ
Відокремленого підрозділу «Коледж технологій та дизайну
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
НА 2013 / 2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Загальна науково-методична проблема коледжу на п’ятиріччя:

«Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова результативності навчально-виховного процесу в коледжі»

Загальна науково-методична проблема коледжу на рік:

«Забезпечення результативності навчально-виховного процесу шляхом ефективного застосування педагогічних технологій та підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників»

  Основні напрями роботи над проблемою:

-        удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного та виробничого процесу для підвищення наукового рівня змісту навчання та викладання навчального матеріалу, формування у студентів високих професійних знань, умінь і навичок та підготовки їх до трудової діяльності в ринкових умовах;

-        забезпечення якісного проведення кожного навчального заняття та ефективного застосування створених викладачами коледжу друкованих та електронних матеріалів;

-        вивчення професійної діяльність педагогів відносно впровадження педагогічних технологій навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять педагогами;

-        розширювання сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних презентацій, тестів та програмованого забезпечення навчально-виховного процесу;

-        удосконалення навчально-методичних комплексів та зміцнення матеріально-технічної бази з усіх дисциплін;

-        організація роботи педагогів з обдарованою молоддю з метою участі в олімпіадах, конкурсах, виставках, конференціях;

-        продовжити творчо-пошукову та дослідницьку роботу викладачів та студентів в рамках єдиної теми чи проблеми циклової комісії;

-        ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

-        формування банку даних з питань впровадження педагогічних технологій з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.

-        організація і проведення конференцій, педагогічних читань, методичних семінарів з метою вирішення актуальних проблем навчання і виховання особистості.

1.      ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

1.1

Підготувати акт готовності коледжу до нового навчального року, для чого:
-        перезарядити вогнегасники;
-        перевірити готовність пожежних кранів і стендів;
-        поновити плани евакуації у всіх корпусах та поверхах коледжу;
-        провести санітарну підготовку навчальних аудиторій, майстерень, їдальні і прилеглої території;
-        виконати лабораторну перевірку опору заземлення;
-        забезпечити наявність журналів т/н і в/н, залікових книжок в усіх групах і на всіх курсах.

29.08.13

Караман О.Л.

Огірьова О.І.

Демченко Л.Я.

Дородних В.В.

Харитонова І.С. Горяінова Г.М.

Бєлоусов К.Н.

Гришунова С.О.

Решетняк С.А.

1.2

Провести вступний інструктаж з ТБ зі знов прийнятими на роботу.

27.08.13

Демченко Л.Я. Дородних В.В. Горяінова Г.М. Гришунова С.О.

1.3

Скомплектувати особові справи вступників в групи з професій та спеціальностей:
-          оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної верстки;
-          касир (в банку);
-          перукар (перукар-модельєр);
-          слюсар з ремонту автомобілів; оператор заправних станцій;
-          кравець;
-          декоратор вітрин;
-          художник-конструктор (дизайнер);
-          технік-конструктор;
-          технік-технолог;
-          механік (обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів); -          молодший спеціаліст з економіки підприємства;
-          молодший спеціаліст з комерційної діяльності;
-          молодший спеціаліст з фінансів і кредиту;
-          фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики;
-          фахівець з туристичного обслуговування;
-          технік з обчислювальної техніки.

27.08.13

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Харитонова І.С. Соколов І.В.

1.4

Організувати поселення іногородніх студентів у гуртожиток.

30.08.13-31.08.13

Харитонова І.С. Вихователі Кл. керівники
Куратори
Майстри в/н

1.5

Провести засідання циклових комісій з питання підготовки плануючої документації, уточненню робочих програм навчальних дисциплін (щодо внесення коректив і затвердження робочих програм виробничого і теоретичного навчання).

29.08.13

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Харитонова І.С. Горяінова Г.М. Методисти
Голови ц/к

1.6

Перевірити наявність паспортів кабінетів і майстерень, навчально-планувальної документації викладачів і майстрів в/н.

30.08.13

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Горяінова Г.М. Дородних В.В. Методисти

1.7

Підготувати сценарій проведення урочистої лінійки на День знань.

30.08.13

Харитонова І.С. Гришунова С.О.

1.8

Підготувати методичні рекомендації щодо проведення першого заняття.

29.08.13

Харитонова І.С.
Зав. бібліотекою Методисти

1.9

Провести засідання педагогічної ради з порядком денним «Аналіз роботи педагогічного колективу за 2012/2013 навчальний рік. Основні напрямки роботи на 2013/2014 навчальний рік».

30.08.13

Жукович М.С. Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Харитонова І.С. Горяінова Г.М. Методисти

1.10

Вивчення якісного складу новоприйнятого контингенту.

Вересень

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Харитонова І.С. Дородних В.В. Аблонська Т.В.
Кл. керівники Куратори

1.11

Підготувати документи на замовлення студентських квитків.

Вересень

Демченко Л.Я. Черкасова Т.І.

1.12

Укладання договорів з підприємствами на проходження виробничої і перед випускної практики, переддипломної практики, про підготовку робочих кадрів та працевлаштування випускників.

Згідно з навчальним планом

Горяінова Г.М. Горобець Л.С. Северінова Л.О.

1.13

Підготовка і здача навчально-планувальної документації за 2012-2013 навчальний рік в архів.

Вересень

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Горяінова Г.М. Харитонова І.С. Дородних В.В.

1.14

Організувати роботу приймальної комісії з набору студентів на 2014-2015 навчальний рік.

Січень

Демченко Л.Я. Соколов І.В. Харитонова І.С.

1.15

Видати накази:
-    про розподіл педагогічного навантаження викладачів на 2013-2014 навчальний рік;
-    про закріплення майстрів в/н, кл. керівників та кураторів за навчальними групами;
-    про організацію роботи колективів художньої самодіяльності і спортивних секцій;
-    про роботу гуртків технічної творчості;
-    про роботу предметних гуртків при навчальних кабінетах;
-    про призначення стипендії;
-    про зарахування студентів;
-    про переведення студентів на наступний курс;
-    про проведення директорських контрольних робіт;
-    про допуск до перевідних і випускних кваліфікаційних екзаменів;
-    про поетапну атестацію учнів;-    про створення атестаційної комісії педагогічних працівників коледжу;
-    про організацію роботи циклових комісій;
-    про проведення діагностичних контрольних робіт у групах нового набору

 

Вересень-травень

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Костенко І.А. Горобець Л.С. Шарапова Н.Д. Горяінова Г.М. Методисти

1.16

Скласти:
- розклад навчальних занять і позаурочної зайнятості студентів

Серпень
Грудень

Огірьова О.І Костенко І.А. Дородних В.В. Демченко Л.Я. Харитонова І.С.

1.17

- графіки роботи гуртків

Серпень

Харитонова І.С.

1.18

- графіки атестаційних робіт

Вересень-Січень

Горяінова Г.М.

Дородних В.В.

1.19

- графіки контролю навчально-виробничого процесу

Вересень

Методисти

1.20

- тарифікаційні відомості з/пл. педагогічних працівників

Вересень

Костенко І.А. Демченко Л.Я. Огірьова О.І. Дородних В.В.

1.21

- графік чергувань майстрів в/н і викладачів

Щомісяця

Горяінова Г.М. Дородних В.В.

1.22

- графік перевідних і випускних екзаменів та державних кваліфікаційних атестацій.

Згідно навчальних планів

Демченко Л.Я. Дородних В.В.

2.      ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

2.1

Удосконалювати організаційні форми і методи теоретичного навчання, ширше впроваджувати в практику роботи нетрадиційні форми навчальних занять

Протягом року

Викладачі

Методисти

2.2

Зв’язок теорії з виробничим навчанням здійснювати за наступним напрямкам:
-        конкретизація і поглиблення теоретичних знань на заняттях в/н
-        застосування отриманих знань з предметів для виконання навчально-виробничих завдань
-        розв’язування на заняттях в/н репродуктивних і продуктивних задач з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, спрямованих на розвиток здібностей студентів до раціоналізаторства і винахідництва

Протягом року

Викладачі
Методисти

2.3

Проводити директорські перевірочні контрольні роботи з метою виявлення реального рівня знань студентів

Відповідно до графіка

Караман О.Л. Демченко Л.Я.
Голови ц/к

2.4

Впроваджувати в навчальний процес прогресивні педагогічні технології:
-        технологія саморозвитку;
        педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості;
-        технології формування творчої особистості;
-        технологія навчання як дослідження;
-        проектна технологія;
-        нові інформаційні технології навчання;
-        технологія колективного творчого виховання;
-        педагогічна технологія “створення ситуації успіху”;
-        технологія навчання як дослідження (науково-дослідницька роботи студентів).

Протягом року

Голови ц/к
Викладачі
Методисти

2.5

Підготовка матеріалів для обласних конференцій.

Протягом року

Методисти

2.6

Робота з обдарованими студентами для активної участі в Днях науки університету.

Протягом року

Викладачі

2.7

Прийняти участь у обласних секціях та творчих групах викладачів.

Протягом року

Голови циклових комісій

2.8

Організація та проведення олімпіад, конкурсу знавців української мови, участь в регіональних та обласних олімпіадах.

Згідно графіку

Огірьова О.С

Демченко Л.Я

2.9

Розробити рекомендації щодо викладання загальноосвітніх предметів у 2013-2014 н.р., зібрати матеріал нормативних та інструктивно-методичних документів.

Вересень

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Методисти
Голови ц/к

2.10

Організація роботи викладачів з комплексно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу дисциплін.

Серпень
Грудень
Червень

Демченко Л.Я. Огірьова О.І. Викладачі

2.11

Продовжити впровадження у 2013/2014 навчальному році нові форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації відповідно до форм, затверджених пунктом 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012  № 384.

Вересень

Демченко Л.Я. Огірьова О.І. Дородних В.В. Горяінова Г.М. Методисти
Голови ц/к

2.12

Звіти викладачів про навчально-виховну роботу перед керівництвом коледжу.

Протягом року

Викладачі

2.13

Провести збори у випускних групах з роз’яснення порядку проведення державних іспитів, вимог до пробних кваліфікаційних робіт, дипломних (творчих) робіт, дипломних проектів.

Травень

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В.

2.14

Збір необхідної документації випускних груп.

За 3 тижня до державних екзаменів

Демченко Л.Я. Дородних В.В. Горяінова Г.М. Горобець Л.С.

2.15

Провести педради згідно плану.

Протягом року

Караман О.Л. Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Методисти

2.16

Провести предметні тижні і тижні циклових комісій

Згідно з графіком

Методисти
Голови ц/к

2.17

Підготувати для ліцензування пакети документів з професій освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»:
-        «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».
-        «Адміністратор. Агент з туристичних послуг».
Підготувати для ліцензування пакети документів з надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти за художньо-естетичним напрямом: -        «Нейл-дизайн».
-        «Основи сучасного крою, дизайну, технологій виготовлення та оздоблення одягу».
-        «Основи вишивальної майстерності».

Вересень-грудень

Демченко Л.Я. Методисти

2.18

Провести підготовку документації до акредитації спеціальностей:
-        Комерційна діяльність.
-        Швейне виробництво.
-        Перукарське мистецтво та декоративна косметика.

До 10.09.2013

Огірьова О.І. Методисти
Голови ц/к

2.19

Підготовка матеріалів ліцензійної справи з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України на базі Відокремленого підрозділу «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

До 10.09.2013

Огірьова О.І. Методисти
Голови ц/к

 

3.      ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

3.1

Провести аналіз виробничої діяльності в навчальних майстернях і на підприємстві за 2012-13 навчальний рік.

Вересень Жовтень

Горяінова Г.М. Дородних В.В.

3.2

Розглянути на засіданні циклових комісій і внести корективи в навчально-планувальну документацію виробничого та практичного навчання з:
робітничих професій: -        кравець-закрійник;
-        кравець;
-        слюсар з ремонту автомобілів, оператор заправних станцій;
-        оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної верстки;
-        касир (в банку);
-        перукар (перукар-модельєр); -        декоратор вітрин.
молодшого спеціаліста:
-          комерційна діяльність;
-          економіка підприємства;
-          фінанси і кредит;
-          перукарське мистецтво та декоративна косметика;
-          швейне виробництво;
-          моделювання та конструювання промислових виробів;
-          дизайн;
-          обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
-          обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
-          туристичне обслуговування.

30.08.13

Огірьова О.І. Дородних В.В. Горяінова Г.М.Костенко І.А.
Голови ц/к Северінова Л.О.

3.3

Забезпечити контроль за станом техніки безпеки й охорони праці в навчальних майстернях коледжу і на підприємстві

Протягом року

Караман О.Л. Гришунова С.О. Северінова Л.О. Майстри в/н

3.4

Організувати проведення поетапної атестації учнів та студентів

Відповідно до навчальних планів

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Горяінова Г.М. Северінова Л.О. Майстри в/н

3.5

Провести внутриколеджний конкурс професійної майстерності «Кришталевий лотос»

Квітень

Дородних В.В. Горяінова Г.М. Харитонова І.С. Северінова Л.О. Гришунова С.О. Майстри в/н

3.6

Продовжити роботу з розвитку технічної творчості студентів.

Протягом року

Горяінова Г.М. Северінова Л.О. Майстри в/н

3.7

Продовжити практику проведення відкритих занять з наступним аналізом.

Відповідно до графіка

Горяінова Г.М. Северінова Л.О.

3.8

Скласти план проведення поетапних комплексно-кваліфікаційних та перевірочних робіт з професій та спеціальностей.

Згідно з графіком

Демченко Л.Я. Дородних В.В. Горяінова Г.М. Северінова Л.О. Майстри в/н

3.9

Організувати роботу школи передового педагогічного досвіду.

Протягом року

Горяінова Г.М. Северінова Л.О. Майстри в/н

3.10

Продовжити впровадження інноваційних методів проведення кваліфікаційних атестацій та державних підсумкових атестацій.

Протягом року

Дородних В.В. Костенко І.А. Горяінова Г.М. Северінова Л.О.

3.11

Організувати проведення круглого столу з метою обміну педагогічним досвідом.

Січень

Горяінова Г.М. Северінова Л.О. Методисти

4.                  ВИХОВНА РОБОТА І ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА  

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

4.1

Урочиста лінійка присвячена Дню знань.

02.09.13

Харитонова І.С. Дородних В.В. Матченко Р.Г. Жеребов С.А.

4.2

З метою популяризації волонтерського руху серед учнів та студентів коледжу організувати роботу волонтерського руху «Турбота» на 2013-2014 навчальний рік.

Протягом року

Понкратова Л.С. Дородних В.В.

4.3

Провести тематичні заняття «Стоп наркотик».

Вересень

Куратори, класні керівники, викладачі, майстри в/н, психолог

4.4

Урок державності і права «Історія державних символів»

Вересень

Викладачі

4.5

Прийняти студентів І курсу до членів профспілки

До 30.09.13

Гришунова С.О.

4.6

Провести збори з обранням активу групи, розподілити доручення, затвердити план роботи групи.

До 15.09.13

Куратори,
класні керівники, майстри в/н

4.7

Комплектування гуртків і секцій згідно зацікавленості студентів

Вересень

Харитонова І.С. Дородних В.В. Керівники гуртків і секцій

4.8

Щомісяця готувати матеріал на засідання Студентської Ради з питань:
        аналізу якості навчання на відділеннях, у групах;
        дисципліни;
        побутового стану у гуртожитку;
        участі груп у суспільно-корисній праці.

Щомісяця

Голова студентської ради,
Голова профспілки, Куратори, класні керівники,
майстри в/н,
вихователі

4.9

Організувати чергування навчальних груп по коледжу та в навчальних кабінетах.

Щомісяця

Горяінова Г.М. Дородних В.В. Куратори,
класні керівники, майстри в/н

4.10

Організувати конкурс на кращу навчальну групу коледжу, на кращу секцію у гуртожитку, на кращу кімнату у гуртожитку.

Грудень

Голова профспілки, вихователі, куратори,
класні керівники

4.11

Залучати студентів до роботи у гуртках технічної творчості

Протягом року

Викладачі спец. дисциплін

4.12

Продовжити знайомство студентів з історією і традиціями коледжу.

Протягом року

Куратори,
класні керівники

4.13

Ознайомлення студентів з правами та обов'язками мешканців гуртожитку.

Вересень

Зав. гуртожитком, вихователі

4.14

Зустріч з інспектором паспортного столу «Я громадянин України»

Протягом року

Харитонова І.С., паспортист

4.15

Продовжити роботу з формування у студентів навичок самоврядування.

Протягом року

Голова студентської ради,
Голова профспілки, куратори,
класні керівники, майстри в/н, вихователі

4.16

Проведення зустрічей:
-          з працівниками міліції;
-          викладачами правознавства.

Протягом року

Харитонова І.С.

 

4.17

Організація індивідуальної виховної роботи зі студентами схильними до правопорушень.

Протягом року

Харитонова І.С. Психолог
Аблонська Т.В.

4.18

Організувати у читальному залі книжкові виставки з питань естетики, мистецтва, історії, культури (згідно тематики пам'ятних дат і знаменних подій)

Протягом року

Зав. бібліотекою

4.19

Підготовка та проведення свята «День вчителя». День самоврядування. Випуск стіннівок.

Вересень-жовтень

Харитонова І.С. Гришунова С.О.

4.20

Лекторій для студентів – Проблема наркоманії «Будь спроможний сказати ні!».

Вересень

Психолог
Аблонська Т.В.

4.21

Провести анкетування та бесіди зі студентами І-го курсу з метою дослідження кола інтересів.

Вересень

Психолог
Аблонська Т.В.

4.22

Підготовка та проведення свята «День студента».

Листопад

Харитонова І.С. Гришунова С.О.

4.24

Проведення анкетування та бесід зі студентами І – го курсу з метою дослідження кола інтересів.

Вересень

Аблонська Т.В. куратори,
класні керівники

4.25

Провести вивчення рівня адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у коледжі.

Жовтень-листопад

Психолог
Аблонська Т.В.,
куратори,
класні керівники

4.26

Проведення туристичного зльоту “Золота осінь”.

Вересень

Харитонова І.С. Дородних В.В. Матченко Р.Г.Викладачі фіз. виховання

4.27

Прийняти участь у святкуванні Дня міста.

Вересень

Харитонова І.С. Матченко Р.Г.

4.28

Відновити та доповнити списки учнів та студентів, що потребують соціального захисту: діти-сироти, напівсироти, діти під опікою, діти з багатодітних сімей, діти Чорнобиля, діти інваліди.

Вересень

Харитонова І.С. Дородних В.В.

4.29

На виховних годинах, предметних тижнях продовжувати поглиблювати знання учнів та студентів про Україну як суверенну державу.

Протягом року

Куратори,
класні керівники, майстри в/н

4.30

Постійно на виховних годинах в групах вивчати матеріали Верховної Ради України, які стосуються молодіжної політики.

Протягом року

Куратори, класні керівники,
майстри в/н

4.31

Провести заходи з відзначення у 2013 році Дня партизанської слави

вересень-жовтень

Куратори, класні керівники,
викладачі,
майстри в/н

4.32

В планах виховної роботи в групах планувати і проводити заходи з профілактики правопорушень.

Постійно

Куратори,
класні керівники, майстри в/н

4.33

Організувати цикл лекцій на медичні теми спільно з лікарями 10-ої поліклініки.

Протягом року

Харитонова І.С. Роман М.Я.

4.34

Суспільно з центром соціального захисту молоді передбачити цикл лекцій на естетичну тему

За графіком

Харитонова І.С. Аблонська Т.В. Дородних В.В.

4.35

Відвідування наркологічного диспансеру з метою профілактики наркоманії.

За графіком

Харитонова І.С. Дородних В.В.Аблонська Т.В.

4.36

Для учнів та студентів, які мешкають в гуртожитку щотижнево проводити лекції на естетичну тему.

За графіком

Вихователі,
зав. бібліотекою, викладачі

4.37

Брати участь в обласних заходах естетичної направленості, оглядах художньої самодіяльності

Протягом року

Харитонова І.С., керівники гуртків

4.38

Удосконалювати роботу народних колективів художньої самодіяльності.

Протягом року

Керівники гуртків

4.39

Проведення Новорічних свят.

Грудень

Харитонова І.С. Дородних В.В.

4.40

Звіт профоргів про проведену роботу за І семестр.

Січень

Харитонова І.С. Дородних В.В. Гришунова С.О.

4.41

Проведення свята “День Святого Валентина”

Лютий

Харитонова І.С. Дородних В.В. Гришунова С.О.

4.42

Провести засідання круглого столу на тему: «Громадянський шлюб та продовження роду у рамках родинно-сімейного виховання»

Лютий

Харитонова І.С. Психолог
Аблонська Т.В.

4.43

Тематичні заняття «Підготовка молоді до подружнього життя».

Лютий

Харитонова І.С. Психолог
Аблонська Т.В.

4.44

Проведення свята “Випускний бал”.

Січень, червень

Харитонова І.С. Дородних В.В. Гришунова С.О.

4.45

Проведення конкурсу “Міс і містер коледжу 2014” .

Березень

Харитонова І.С. Дородних В.В. Гришунова С.О.

4.46

Лекторій «Культура мови і здоров'я».

 

 

4.47

Звіт-огляд колективів художньої самодіяльності.

Квітень

Харитонова І.С. Дородних В.В. Керівники колективів

4.48

Проведення Гуморини коледжу.

Квітень

Харитонова І.С. Дородних В.В. Гришунова С.О.

4.49

Провести на базі гуртожитку огляди-конкурси, виставки, присвячені Великодню.

Квітень

Вихователі

4.50

Індивідуальна робота з учнями та студентами, робота з батьками, робота з представниками спецслужб.

Постійно

Кл. керівники, Куратори,
майстри в/н, психолог

4.51

Проводити роботу з вивчення індивідуальних особливостей учнів та студентів, що потребують особливого контролю.

Постійно

Куратори,
майстри в/н, Психолог
Аблонська Т.В.

4.52

Організувати роботу загально-коледжної і піклувальної ради та групових батьківських комітетів

Протягом року

Харитонова І.С. Дородних В.В. Кузнєцова Г.П.

4.53

Проведення виховних годин з демонстрацією відеофільмів на теми наркоманії, алкоголізму, табакопаління і СНІДу.

1 раз на місяць

Куратори,
класні керівники

4.54

Правове виховання: лекції, бесіди, тренінги, дискусії, зустрічі з представниками правоохоронних органів.

Протягом року

Харитонова І.С. Дородних В.В.

4.55

Проведення свята “День відкритих дверей”.

Жовтень Квітень

Харитонова І.С. Дородних В.В.

4.56

Проводити озеленення території коледжу

Квітень-травень

Харитонова І.С. Дородних В.В. Гришунова С.О.

4.57

Святкування Дня Перемоги.

Травень

Харитонова І.С. Дородних В.В. Гришунова С.О. Антонова В.М.

4.58

Тиждень фізичної культури і здоров’я.

Вересень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.59

Комплектування спортивних секцій.

Вересень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.60

Провести вибори та перевибори фізоргів груп.

Вересень

Викладачі ф/в

4.61

Кубок коледжу з волейболу

Вересень

Викладачі ф/в
Рада КФК

4.62

Першість коледжу з волейболу

Січень

Рада КФК
Викладачі ф/в

4.63

Проведення загально-коледжної спартакіади з видів спорту

За календарем

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.64

Участь у міському кросі присвяченому дню фізкультурника

Вересень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.65

Першість коледжу з шашок

Жовтень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.66

Провести збори КФК з повісткою денною «Організація фізкультурно-спортивного клубу. Вибори Ради КФК.»

Жовтень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.67

Організувати бесіду лікаря на тему: «Ранкова гігієнічна гімнастика в режимі денному».

Жовтень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.68

Кубок з настільного тенісу.

Вересень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.69

Першість коледжу з настільного тенісу.

Листопад

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.70

Першість коледжу з шахів.

Лютий

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.71

Кубок коледжу з шахів.

Лютий

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.72

Кубок коледжу з шашок.

Січень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.73

Організувати цикл тематичних лекцій лікарів-спеціалістів.

Протягом року

Харитонова І.С. Роман М.Я.

4.74

Прийняти участь у «Фестивалі спорту».

Квітень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.75

Першість коледжу з баскетболу.

Травень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.76

Весняний легкоатлетичний крос присвячений Дню Перемоги.

Травень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.77

День здоров’я.

Жовтень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.78

Змагання серед юнаків «Козацькі розваги».

Лютий

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.79

Участь у міській естафеті присвяченій Дню Перемоги.

Травень

Матченко Р.Г.
Рада КФК

4.80

Організувати в коледжі вивчення правил купання та користування водоймищами.

Травень

Викладачі ф/в

4.81

Участь збірних команд коледжу у міських змаганнях з видів спорту серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

За календарем

Матченко Р.Г.
Рада КФК

5.                  КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

5.1

Організувати перевірку:
- заходів із проведення профорієнтаційної роботи;
- стану з охорони праці та пожежної безпеки;
- відповідність робочих місць у період проходження виробничої практики та виробничого навчання студентів на підприємствах.

  Постійно

Щомісяця

Постійно

Харитонова І.С. Дородних В.В. Горяінова Г.М. Северінова Л.О. Гришунова С.О.

5.2

Перевірити:
-          внесення коректив в навчально-планувальну документацію, робочі навчальні плани;
-          якість викладання навчальних дисциплін, форм та методів навчально-виховної роботи;
-          поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями та студентами, рівнем їх розвитку, володінням методами самостійного здобуття знань

Постійно

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Костенко І.А. Горобець Л.С.

5.3

Перевірка виконання всіх планів роботи коледжу та рішень, що приймаються адміністрацією.

Постійно

Караман О.Л. Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Харитонова І.С. Дородних В.В. Костенко І.А. Горобець Л.С.

5.4

Провести аналіз рівня якості знань при виконанні директорських контрольних робіт та ККР

1 раз у рік

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В.

5.5

З метою систематизації роботи і проведення загальноколеджних заходів, колективних форм керування і навчання педагогічних працівників ввести їх календаризацію.

Вересень

Караман О.Л. Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Харитонова І.С. Дородних В.В.

5.6

Продовжити практику застосування програми контролю підсумкової по семестрової успішності навчання учнів та студентів коледжу.

Протягом року

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Костенко І.А. Горобець Л.С.

5.7

Аналіз підсумків контролю за навчально-виробничим та виховним процесом обговорювати на засіданнях педагогічної ради.

Протягом року

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Харитонова І.С. Дородних В.В. Методисти

  6.                  МЕТОДИЧНА РОБОТА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

6.1

Постійно проводити засідання педагогічної ради коледжу відповідно до розробленої тематики (додається).

1р. у 2 місяці

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Харитонова І.С. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.

6.2

Скласти графіки засідань педагогічної ради, методичної ради, циклових комісій, предметних тижнів, відкритих занять.

До 02.09.2013

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.

6.3

З метою удосконалення організації навчально-виховного процесу коледжу організувати систематичне проведення засідань циклових комісій згідно затвердженого графіку та з урахуванням певних педагогічних проблем.

1раз у місяць

Огірьова О.І. Демченко Л.Я Дородних В.В. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.

6.4

З метою надання адресної допомоги провести діагностичне анкетування майстрів в/н і викладачів.

Вересень

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.

6.5

Оновити стенди у методичному кабінеті.

До 10.09.13

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.

6.6

Організувати роботу школи наставництва. Закріпити за молодими фахівцями наставників

До 10.09.13

Огірьова О.І. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.

6.7

Здійснювати інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних працівників з питань педагогіки, методики та психології

Постійно

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Аблонська Т.В. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.

6.8

Надавати допомогу педагогічним працівникам у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності

Постійно

Огірьова О.І. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.

6.9

Скоригувати перспективний план чергової атестації педагогічних працівників.

До 10.09.13

Караман О.Л. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.

6.10

Організувати роботу з атестації педагогічних кадрів (згідно з перспективним планом та заявами педагогічних працівників).

До 10.09.13

Караман О.Л. Бєлоусова М.І.

6.11

Організувати роботу циклових комісій:
-          гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
-          художньо-дизайнерських дисциплін;
-          природничо-наукової підготовки;
-          професійно-практичної підготовки «Легка промисловість»;
-          професійно-практичної підготовки «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; -          інформаційних технологій; -          фізичної культури та здоров’я;
-          кураторів, класних керівників та вихователів;
-          природничо-наукової та загально-економічної підготовки;
-          професійно-практичної підготовки (економіка підприємства);
-          професійно-практичної підготовки «Перукарське мистецтво;
-          циклову комісію науково-дослідної діяльності викладачів та студентів

Вересень

 

Постійно

Огірьова О.І. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.12

Організувати участь педагогічного колективу в роботі обласних методичних об'єднань

Протягом року

Демченко Л.Я. Огірьова О.І.

6.13

Затвердити плани роботи педагогічної ради, методичної ради, методичного кабінету, циклових комісій.

До 30.08.13

Караман О.Л. Огірьова О.І. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.
Голови ц/к

6.14

Спланувати та провести методичний тиждень.

Квітень

Огірьова О.І. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.
Голови ц/к
Викладачі
Майстри в/н

6.15

З метою заохочення до підвищення фахової майстерності, професійної відповідності за результати навчання і виховання скласти і затвердити список педагогічних працівників що атестуються та затвердити план заходів з атестації ІПП у 2013-2014 н.р.

До 10 жовтня

Голова АК
Караман О.Л. Секретар АК Бєлоусова М.І.

6.16

Підготувати списки педагогічних працівників, які атестуються, до атестаційної комісії ІІІ рівня

До 20 жовтня

Голова АК
Караман О.Л. Секретар АК Бєлоусова М.І.

6.17

Організувати вивчення результатів педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в методичній роботі та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виробничого та виховного процесів

Протягом року

Караман О.Л. Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Харитонова І.С. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.18

Організувати індивідуальну роботу з педпрацівниками, які атестуються, допомогти їм у підготовці творчого звіту

Протягом року

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.19

Систематично проводити контроль та аналіз виконання навчальних планів і програм.

Постійно

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Горяінова Г.М. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.20

Спрямовувати роботу педагогічного колективу на підвищення ефективності праці, реалізацію творчого підходу в роботі, нових підходів у виборі методів, засобів та способів навчання, експериментальної роботи

Постійно

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Горяінова Г.М. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.21

Постійно удосконалювати педагогічну майстерність:
-          на курсах цільового призначення;
-          на обласних курсах підвищення кваліфікації;
-          сприяти навчанню в магістратурі та аспірантурі;
-          самоосвіта.

Протягом року

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Горяінова Г.М.

6.22

Аналіз стану навчально-матеріальної бази коледжу та ефективності її використання під час проведення занять теоретичного та виробничого навчання

Протягом року

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Дородних В.В. Горяінова Г.М.

6.23

З метою вдосконалення систематизації педагогічного досвіду викладачів і майстрів в/н коледжу щодо методичного забезпечення навчально-виховного процесу організувати роботу щодо публікації статей викладачів у збірнику науково-практичного досвіду.

Протягом року

Демченко Л.Я. Огірьова О.І. Дородних В.В. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.24

Регулярно проводити відкриті заняття з використанням інноваційних педагогічних технологій навчання, активних методів та форм навчання.

Згідно графіку

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.25

Створити банк даних: «Інноваційні освітні технології»

Протягом року

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.26

Організувати випуск методичних бюлетенів «Методичний вісник».

Протягом року

Голова ЦК інформаційних технологій Методисти Викладачі,
Майстри в/н

6.27

Провести огляд роботи педагогів щодо створення навчально-методичних комплексів у кабінетах, лабораторіях та майстернях

Протягом року

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.28

Поповнювати необхідну науково-методичну, інформаційну базу:
-          науково-методична та спеціальна література;
-          періодичні педагогічні видання;
-          програмні педагогічні засоби

 

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.29

Проведення предметних тижнів і тижнів циклових комісій, позакласних заходів.

Згідно графіку

Голови ц/к
Викладачі
Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.30

Узагальнення досвіду роботи викладачів і майстрів в/н через творчі звіти викладачів і майстрів, що атестуються

Березень

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.
Голови ц/к

6.31

Підготувати та провести педагогічні читання «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виробничий процес»

Квітень

Огірьова О.І.
Голови ЦК
Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.32

Провести підсумкову конференцію з виставкою результатів педагогічної роботи над проблемною темою коледжу

Квітень

Огірьова О.І.
Голови ЦК
Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.33

Провести огляд-конкурс на краще утримання навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, кращий санітарно-гігієнічний стан та естетику оформлення

Січень

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.34

Проведення конкурсу на кращу розробку дидактичного матеріалу і технічних засобів навчання з усіх предметів теоретичного циклу і виробничого навчання

Квітень

Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.35

Узагальнити результати вивчення системи роботи педагогів, які атестуються. Провести засідання атестаційної комісії коледжу щодо атестації педагогічних працівників коледжу у 2013-20104 н.р.

Березень

Голова АК
Секретар АК Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.36

Оформити документи за результатами атестації педагогічних працівників

До

01.04.13

Голова АК
Секретар АК Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.37

Узагальнення передового педагогічного досвіду роботи викладачів та майстрів в/н.

Протягом року

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.38

Підготувати і провести творчі звіти циклових комісій

Квітень

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Голови ЦК

6.39

Узагальнення досвіду роботи кращих кураторів груп.

Травень

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.40

Проведення індивідуальної роботи з педагогічними працівниками, які атестуються, надання методичної допомоги.

Протягом року

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.41

Оформлення документації для акредитації спеціальностей:
-          Комерційна діяльність.
-          Швейне виробництво.
-          Перукарське мистецтво та декоративна косметика.

Протягом року

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

6.42

Відвідування аудиторних занять теоретичного і виробничого навчання.

Протягом року

Бєлоусова М.І.
Бойко С.В.
Заїка І.Ю.

 

7.                  ОХОРОНА ПРАЦІ

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

7.1

Підготувати питання на профспілкові збори, педраду
- Про стан охорони праці у КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка; - Про стан оформлення санітарних книжок.

Січень 2013 Вересень 2013

Гришунова С.О.   Відділ кадрів
Краніна М.А.

7.2

Підготувати матеріали на виробничу нараду:
- Про вступний та первинний інструктаж з охорони праці серед студентів, майстрів в/н, викладачів та технічного персоналу;
- Про стан проведення інструктажів з охорони праці при проведенні лабораторних робіт, уроків виробничого навчання, занять з фізкультури, хімії, біології, фізики;
- Про стан проведення адміністративно-громадського контролю з охорони праці.

 

  Вересень

 

Вересень

Грудень

 

Що місяця

  Гришунова С.О. Демченко Л.Я. Горяінова А.М. Викладачі хімії, фізики, біології, фізичної культури. Огірьова О.І. Гришунова С.О.

7.3

Підготувати матеріали до засідань профкому й уповноважених трудового колективу:
- Про хід виконання угоди з охорони праці;
- Про роботу адміністрації по підготовці коледжу до осінньо-зимового періоду;
- Переглянути і затвердити щорічні навчальні плани з ОП для майстрів в/н і викладачів спец. дисциплін;

Червень

Жовтень

 

Грудень

Стрельнікова Н.В.

Бєлоусов К.Н.

Служба ОП

Гришунова С.О.

7.4

Провести навчання з ОП майстрів та викладачів за 30-ти годинною програмою; Підготувати і провести чергову перевірку знань посадових осіб; Організувати навчання і здачу екзаменів співробітників, які працюють на роботах, пов’язаних з підвищеною загрозою (АГЧ);
Організувати санітарний день в коледжі для доведення приміщень та прилягаючої території до санітарних норм

Січень

 

Лютий

Січень   

Постійно

(Четвер)

Гришунова С.О.  

 

Бєлоусов К.Н. Гришунова С.О. Гришунова С.О. Понкратова Л.С. Решетняк С.А.

7.5

Організувати єдиний щорічний санітарний день в коледжі для співробітників з метою оформлення санітарної книжки.

Серпень

Відділ кадрів
Краніна М.А.

7.6

Загальні питання:
- Зробити виміри заземлення електрообладнання і швейного устаткування;
- Провести перевірку прасок уживаних і нових;
- Перевірити забезпеченість служби АГЧ миючими засобами та спецодягом.

 

Серпень

1 раз на півроку

Протягом року

  Механік
Завгородня Н.Г. відповідальні за електробезпеку Служба ОП Гришунова С.О. Стрельнікова Н.В. Бєлоусов К.Н.

7.7

Адміністративно-громадський контроль:
- Організувати і провести перевірку стану електроустаткування в усіх корпусах коледжу;
- Організувати рейди-перевірки технічного стану майстерень, кабінетів, гуртожитку, гаража, підсобних приміщень в усіх корпусах коледжу.

 

1 раз на квартал

 

Протягом року 1 раз на місяць

Служба ОП Завгородня Н.Г. Бєлоусов К.Н. Керівники структурних підрозділів відповідальні за електробезпечність Огірьова О.І. Керівники структурних підрозділів

7.8

Пожежна безпека в КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка:
- Перевірити стан протипожежної безпеки в коледжі, оновити вогнегасники та придбати невистачаючі;
- Перевірити стан та пригодність внутрішніх пожежних кранів в усіх корпусах коледжу;
- Перевірити стан слюсарно-монтажних інструментів, пожежних щитів, поповнити їх;
- Оновити наочну агітацію з пожежної безпеки і плани евакуації у всіх приміщеннях та корпусах коледжу

Вересень

  До 01.09.13

До 01.09.13

 

До 01.12.13

  Служба ОП Гришунова С.О. Бєлоусов К.Н. Відповідальний за пожежну безпеку Бєлоусов К.Н. Гришунова С.О.

7.9

Перевірити стан будівель коледжу, скласти акти та заходи з ліквідації недоліків.

До 20.08.13

Технік-спостерігач Решетняк С.А.
Зав. гуртожитком Дюкарева А.О. Бєлоусов К.Н.

7.10

- Перевірити наявність і стан медичних аптечок у майстернях і класах коледжу, спортзалі і гаражі.
- Підготувати матеріали для оформлення кабінету з ОП і погодити їх з відділом ОП університету.

До 01.09.13

 

До 01.05.14

Гришунова С.О.  

7.11

Підготувати та провести заходи присвячені Дню охорони праці.

28 квітня

Гришунова С.О.

 

8.      УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ  

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

8.1

Оформити заявку на підручники, навчальні посібники, довідникову і технічну документацію в ГУОН

Протягом року

Огірьова О.І.

Демченко Л.Я.

8.2

Продовжити роботу з удосконалення КМЗ кабінетів і майстерень.  
Підготувати паспорти кабінетів, лабораторій та майстерень

Протягом року

До 01.09.13

Зав. кабінетами
Зав. лабораторіями Зав. майстернями

8.3

Провести інвентаризацію наявності ТЗН, списати морально і фізично застаріле устаткування.

Жовтень 2013

Макєєва О.В. Бєлоусов К.Н.

8.4

З метою розвитку матеріально-технічної бази коледжу придбати:
- комп’ютери – 7 шт.;
- проектори – 1 шт.;
- телевізори – 2 шт.;
- принтери – 3 шт.

Протягом року

Караман О.Л.

Макєєва О.В.

8.5

Вирішити з базовими підприємствами питання щодо забезпечення тренувального періоду матеріалами.

До 30.08.13

Горяінова Г.М.

8.6

Продовжити забезпечення необхідними матеріалами лабораторії дизайнерів, декораторів вітрин, комп’ютерних систем та мереж, туристичного обслуговування, механіків з обслуговування та ремонту автомобілів.

І семестр

Горяінова Г.М.

8.7

Продовжити забезпечення устаткуванням та обладнанням слюсарні, верстатні та монтажні майстерні.

Протягом року

Горяінова Г.М.

Бєлоусов К.Н.

8.8

Оформити підписку на газети і журнали на 2014 рік.

Вересень-Жовтень

Караман О.Л.

8.9

Завершити заходи з підключення гуртожиток до мережі Інтернет з метою вільного доступу студентів до Інтернету.

До 01.10.13

Караман О.Л.

Бєлоусов К.Н.

 

9.      ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА  

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний

9.1

Шляхом організації профорієнтаційної роботи забезпечити прийом на 2014-2015 навчальний рік за такими спеціальностями:
Робітничих професій: 7433 Кравець; 7433, 7435 Кравець-закрійник; 4112 Оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної верстки; 4212 Касир (в банку); 5141 Перукар (перукар-модельєр); 7231 Слюсар з ремонту автомобілів; оператор заправних станцій; 4190 Декоратор вітрин
Молодші спеціалісти:
5.03050702 Комерційна діяльність; 5.03050401 Економіка підприємства; 5.03050801 Фінанси і кредит; 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів; 5.05160201 Швейне виробництво; 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 5.02020702 Перукарське мистецтво і декоративна косметика; 5.02020701 Дизайн; 5.03070101 Туристичне обслуговування

До 25.08.2013

Караман О.Л. Огірьова О.І. Демченко Л.Я. Харитонова І.С. Дородних В.В. Горяінова Г.М.

9.2

Рекламно-профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл щодо залучення їх до вступу в коледж на основі базової та повної загальної середньої освіти за ОКР "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" (відповідно до наказу про розподілу шкіл м. Луганська між викладачами)

Жовтень 2013 р., березень-квітень 2014 р.

Технічний секретар приймальної комісії

Соколов І.В.

9.3

Підготовка та замовлення в типографії друкарської продукції, необхідної для реклами коледжу та його спеціальностей і професій

до 15.10.2013р.

Заст. директора з НВР

Харитонова І.С.

9.4

Створення оперативних груп з числа педагогічних працівників коледжу, закріплення їх за школами міста для здійснення рекламно-профорієнтаційних заходів

Жовтень,
2013 р.,

квітень 2014 р.

Заст. директора з НВР

Харитонова І.С.

9.5

Створення оперативних груп з числа педагогічних працівників коледжу для виїзду автомобільним транспортом в школи районів і міст Луганської області; забезпечення їх паливом за рахунок коледжу (відповідно до наказу про розподіл та закріплення бригад за районами Луганської області)

Жовтень
2013 р.,

квітень 2014 р.

Технічний секретар приймальної комісії

Соколов І.В.

9.6

Створення в кожній групі бригади з 3-4 учнів та студентів для проведення профорієнтаційної роботи в школах, де вони навчались; забезпечення їх рекламною продукцією.

Протягом року

Майстри в/н, класні керівники, куратори груп

9.7

Використання можливостей батьків учнів та студентів, працівників коледжу, які мешкають у Луганську та інших містах і селищах області, з метою профорієнтаційної роботи за місцем проживання

Протягом року

Майстри в/н, класні керівники, куратори груп

9.8

Організація з числа студентів, які мешкають у гуртожитку, робочих груп для проведення профорієнтаційної роботи в школах міста та районах області за місцем їх проживання; забезпечення їх рекламною продукцією

Протягом року

Заст. директора з НВР

Харитонова І.С., Вихователі гуртожитку

9.9

Систематичне оновлення сайту коледжу; освітлення на ньому різноманітних аспектів студентського життя; інформування майбутніх абітурієнтів про переваги ступеневої системи освіти

Протягом року

Заст. директора з НВР

Харитонова І.С.

9.10

Організація та проведення Днів відкритих дверей у коледжі