г. Луганск,
ул. 30-летия Победы, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Лицензия МОНмолодспорта Украины серия АД № 041035 от 06.06.2012 г.
и серия АЕ № 2855133 от 08.11.2013 г.
 
  СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
художественно дизайнерское направление   швейное
направление
  экономическое направление   направление обслуживающих технологий  
               
Научная деятельность—> Научные достижения

 

ОТЧЕТ
о научно-методической работе педагогического коллектива в 2011-2012 у.г.

ОП «Колледж технологий и дизайна Луганского университета имени Тараса Шевченко»

 

З метою виконання плану державного замовлення педагогічний колектив протягом року приділяв велику увагу профорієнтаційній роботі.

Профорієнтаційна робота проводилась за такими формами: дні відкритих дверей; дні абітурієнта; екскурсії для випускників шкіл міста Луганська та області; телефонні контакти з відділами кадрів підприємств (для заочної форми навчання); оголошення про умови прийому на навчання через місцеве та обласне радіо, телебачення, пресу та на сайті коледжу; виставки творчих робіт студентів, фотомонтажі, що відображають специфіку навчального закладу та хроніку студентського життя на сайті коледжу; відповіді на письмові запитання абітурієнтів; конкурси, вікторини професійної майстерності; співбесіди адміністрації, членів приймальної комісії з абітурієнтами; зустрічі викладачів і студентів коледжу з випускниками в школах міста Луганська та області; бесіди про умови прийому до коледжу, які проводять викладачі в трудових колективах під час керівництва технологічною та переддипломною практиками студентів, тощо.

Профорієнтаційна робота у коледжі проводилась згідно з планом, який було прийнято на засіданні педагогічної ради. В результаті цього держзамовлення з набору абітурієнтів за ОКР «молодший спеціаліст» було виконано в повному обсязі та додатково було виділено 36 місць і в цілому держзамовлення склало 173 особи; та за рахунок фізичних та юридичних осіб було прийнято 73 особи.

За ОКР «кваліфікований робітник» план набору складав 240 осіб та додатково було виділено 35 місць держзамовлення який було виконано в повному обсязі.

В 2011-2012 навчальному році загальна чисельність педагогічних працівників складало 42 особи, з них: 36 штатних викладачів, 6 сумісників, всі мають відповідну освіту. Викладацький склад має високу кваліфікацію. Серед викладачів мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 23 особи, з них 4 особи мають звання «Викладач-методист», 10 осіб мають звання «Старший викладач»; «Спеціаліст І категорії» - 3 особи, «Спеціаліст ІІ категорії» - 7 осіб, «Спеціаліст» - 9 осіб; 15 осіб мають стаж педагогічної роботи більш, ніж 20 років. Середній вік викладачів 36 років.

Керівний склад із 14 осіб забезпечує управління педагогічним колективом коледжу, згідно з Положенням коледжу.

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» та «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (наказ МОН України від 06.10.2010р. № 930) проводилася у 2011-2012 навчальному році чергова атестація педагогічних працівників коледжу.

Атестаційною комісією в 2012 році встановлено та підтверджено такі кваліфікаційні категорії:

-                       спеціаліст вищої категорії – 3 осіб;

-                       спеціаліст І категорії – 2 особа;

-                       спеціаліст ІІ категорії – 1 особи;

-                       старший – викладач – 1 осіб;

-                       викладач-методист – 2 особи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  9 серпня 2001 року, №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з урахуванням нових ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти від 29.11.2011 р. № 1377 та наказу МОН України від 18.01.2012 р. № 109л «Про проведення акредитаційної експертизи» було проведено акредитацію спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж».

Підготовлені матеріали акредитаційних справ зі спеціальностей:

-         Фінанси і кредит.

-         Моделювання та конструювання промислових виробів.

-         Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

-         Туристичне обслуговування.

Підготовлено матеріали ліцензійної справи з можливості ВП КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки іноземних громадян з акредитованих спеціальностей.

Розроблено пакети документів для ліцензування з професій освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»:

-         «Груповод» (первинна професійна підготовка).

-         Навчальний курс «МО:DА». Сучасний курс крою, технології виготовлення та оздоблення одягу (позашкільна освіта).

-         Навчальний курс «Перукарське мистецтво» (позашкільна освіта).

Стратегія господарської діяльності Відокремленого підрозділу «Коледж технологій та дизайну імені Тараса Шевченка» спрямована на розвиток матеріально-технічної бази, створення належних умов для організації навчального процесу за всіма напрямам підготовки з метою задоволення потреб підготовки фахівців та їх подальшого розвитку і здійснення професійної підготовки. Підготовка фахівців здійснюється в капітально відремонтованих приміщеннях, в яких є необхідне обладнання, меблі, технічні засоби навчання.

У 2011-2012 навчальному році проведено наступну роботу:

-         капітальний ремонт 2-х навчальних майстерень;

-         капітальний ремонт 2-х навчальних кабінетів;

-         ремонт спортивної зали з частковою заміною підлоги;

-         на території коледжу встановлено безпровідна система WI-FI.

Ці заходи забезпечили зміцнення матеріально-технічної бази з метою якісного проведення навчальних занять та навчально-дослідницьких робіт студентів з усіх спеціальностей.

Одним із головних напрямків формування якісного рівня роботи є залучення викладачів та студентів до науково-дослідницької роботи, шляхом участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах обласних методичних об’єднань тощо.

За підсумками обласного конкурсу-огляду педагогічної майстерності «Позааудиторна робота з розвитку професійної компетентності студентів» в якому брали участь 15 педпрацівників коледжу:

-               Грамотами обласної Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за кращі роботи нагороджені педагогічні працівники коледжу:

ОМО МЕТОДИСТІВ

Номінація: «Професійний захід»

ІІІ місце - Северінова Людмила Олександрівна, Деркач Юлія Ігорівна –Методична розробка професійного заходу: «Я – закрійник».

Номінація: «Конкурс професійності майстерності»

І місце - Бєлоусова Марина Іванівна, Горяінова Ганна Михайлівна, Гришунова Світлана ОлександрівнаМетодична розробка конкурсу професійної майстерності «Кришталевий лотос».

ОМО ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Номінація: «Професійні конференції»

ІІ місце - Жукович Наталія Михайлівна, Горобець Лідія Сергіївна, Студентська науково-практична конференція „Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств ”.

-         Висловити подяку за участь в обласному конкурсі-огляді педагогічної майстерності:

ОМО МЕТОДИСТІВ:

1. Деркач Юлії Ігорівні, Северіновій Людмилі Олександрівні, Тарасюк Наталії Миколаївні, Чернишевій Ганні Анатоліївні

Методична розробка: Участь у заходах громадської організації дефіле клуб. Покази: «Реальна мода».

2. Бєлоусовій Марині Іванівні, Горяіновій Ганні Михайлівні, Гришуновій Світлані Олександрівні, Понкратовій Любові Серафимівні

Методична розробка конкурсу «Міс і містер коледжу»

3. Великохатській Олені Василівні, Глухарєвій Наталії Сергіївні, Казьоновій Олені Леонідівні, Кузнєцовій Олені Петрівні, Кухарєвій Дар’ї Олександрівні, Лукашенко Людмилі Іванівні

Студентська науково-практична конференція «Тенденції розвитку перукарського мистецтва».

На базі коледжу було проведено наукові конференції, семінари:

-         Студентська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи діяльності підприємств на сучасному етапі розвитку національної економіки»  (30.03.2012р). Прийняло участь 60 студентів груп «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність». Відповідальні: Дородних В. В., Жукович-Дородних Н. М., Грекова Л. Ф., Горобець Л. С.

-         Студентська науково-практична конференція «Перукарські технології-століття ХХІ» (30.03.2012р). Прийняло участь 45 студентів. Відповідальні: Великохатська О. В. , Кузнєцова О. П., Глухарева Н. С., Лукашенко Л. І., Швед О. В., Казьонова О. Л. 

-         Начальний ярмарок на базі навчально-тренувальної фірми «Силует», в якому прийняли участь всі студенти відділення зі спеціальностей: «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність», «Фінанси і кредит», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика».

-         Семінар-практикум з основ наукових досліджень – К-21, Е-21- 38 студентів, Відповідальна Жукович-Дородних Н.М.

-         Науково-практична студентська конференція «Математика в моїй професії» (29.03.12) Відповідальна Макарова Л.М.;

-         Науково-практична студентська конференція «Фізика та енергозбереження» (5.04.12) Відповідальний Тішин Г.А.;

-         Студентська науково-теоретична конференція «Луганщина – земля життя мого, земля моїх надій» (10.04.12) Відповідальна Компанієць С.М.;

-         Науково-теоретична студентська конференція «Проблеми молоді України» (10.04.12) Відповідальна Куткова І.Є.;

-         Олімпіада з живопису серед студентів і учнів ІІ-ІV курсів спеціальності «Дизайн» та професії «Декоратор вітрин», Тема: «Філософія почуття» (18.04.12) Відповідальний Пархоменко К.О.;

-         Науково-теоретична студентська конференція «Нові системи конструювання» (19.04.12) Відповідальна Березіна Т.О.

Проведено Конкурси-захисти курсових робіт з дисциплін: «Комерційна діяльність» К-31, відповідальна Жукович-Дородних Н.М.; «Планування та організація діяльності підприємства» Е-31, відповідальна Горобець Л.С.; «Туристичне країнознавство» Т-31, відповідальна Китайчук Г.В.; «Економіка підприємства» Фр-21, відповідальна Горобець Л.С.; «Моделювання» відповідальна Швед О. В.; «Моделювання» відповідальна Великохатська О. В;

Зі спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» проведено виставки і конкурси:

-               Виставка «Пастижні вироби у сучасному перукарському мистецтві»

-               Виставка робіт з нігтьового дизайну, візажу та елементів боді-арта

-               Конкурси зачісок  на манекенах

-               Конкурс зачісок «Весіння феєрія»

-               Конкурси-захисти творчих робіт з дисципліни «Пастиж»

-               Конкурси художніх робіт історичних зачісок та ін.

Зі спеціальності «Дизайн» проведено виставку декоративно-прикладного мистецтва (17 листопада 2011).

Проведена виставка професійних досягнень студентів і учнів коледжу (22.03.2012)

Загальноколеджний конкурс-презентація професійної майстерності «Кришталевий лотос» (17.05.2012) в якому було задіяно студентів за всіма напрямами підготовки.

Участь у фахових заходах в інших вищих навчальних закладах та організаціях:

-         Конкурс фахової майстерності серед відокремлених підрозділів ЛНУ імені Тараса Шевченка серед учнів, що навчаються за професією «Слюсар з ремонту автомобілів» (29.03 2012) ІІІ місце.

-         Спільний захід з ВПУ № 7 з об'єднання структурних підрозділів ЛНУ імені Тараса Шевченка (14.12.2011).

-         Міська виставка «Весільна феєрія» і всеукраїнський конкурс з розробки фірмового одягу для працівників органів ЗАГС, (4-5 жовтня 2011 року) І місце.

-         Міські заходи показів досягнень молодих модельєрів Луганщини «Реальна мода» (26 листопада 2011 року) Колекція «Квітка на вітру»- І місце.

-         Участь у заходах «Дні пам'яті Тетяни Снежиной» (13-14 травня 2012р.). Заходи проходили у рамках Міжнародного проекту  духовного, морального і фізичного вдосконалення людини «Істина в серці» за підтримки Луганського обласного Центру Духовної культури «Всесвіт», спільно з Міжнародними добродійними фондами «Святого Великомученика і Цілителя Пантелеймона» і «Святий Рівноапостольної княгиня Ольга»

Брали участь у конференціях інших навчальних закладів:

-         ІІ Междунар. научн.-практ. Конф «Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования »19-20 ноябр. 2011 г . г. Абакан, Республика Хакасия, Росія

-         Кузбасс: образование, наука, инновации: материалы инновационного конвента 10-12 ноябр. 2011 г . г. Кемерово, Росія

-         Молодежная конф. Конкурентный потенциал региона: моделирование, оценка и эффективность использования 10-12 ноябр. 2011 г . г. Абакан, Республика Хакасия, Росія

-         І междунар. наук.-практ. конф Проблемы формирования единого информационного поля как основы социально-экономического развития территории10 ноябр. 2011 г . г. Сургут, Россия

-         5 Міжнародна науково-творча конференція студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених 10-11.11.2011, м. Київ

-         VІ-й Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 24-26.11.2011м. Київ

-         VI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (11-12 квітня 2012р., Луганськ);

-         І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  «Економіка та практика» (15-16 березня 2012р., Луцьк);

-         Міжнародна науково-практична конференція «Вещи и коммуникация: экономические и культурные взаимодействия в креативной индустрии меняющегося общества» (28-29 мая 2012г., Самара);

-         Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах суспільства» (23-24 лютого 2012, Кременчук).

-         ХІІ Всеукраїнська студентська олімпіада по дизайну ( 2012 м .Харків) Фоменко Олена студентка ІV курсу посіла ІІ місце.

За досягнення у навчанні та активні громадські позиції студентку групи Е-21 Величко Галину представлено на призначення Президентської стипендії.

Наукова робота викладачів:

-         Єфременко О.В. - захищено дисертаційне дослідження за темою «Використання оцінок конкурентостійкості в оцінюванні конкурентоспроможності підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

-         Жукович-Дородних Н.М. - захищено дисертаційне дослідження за темою «Формування професійних умінь студентів економічних спеціальностей в процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

-         Пархоменко К.О. – член молодіжної організації Національного союзу художників України; учасник Всеукраїнської виставки образотворчого мистецтва «Меморіал Куінджи» - 2012 м . Маріуполь; учасник Міжнародного пленера живописців (Латвія); учасник Міжнародного пленера «Перекличка веков 1812-2012» (Беларусь); учасник Всеукраїнської виставки «Чарівні барви Дніпра» м.Дніпропетровськ

-         Підготовлено збірник статей викладачів коледжу до участі у конкурсу - «Сучасні заклади освіти-2012» (Тема номінації виставки: Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості підготовки фахівців) за темою організація методичної роботи в сучасному коледжі

-         Підготовлено збірник статей викладачів коледжу за результатами 2011-2012 навчального року. З досвіду роботи викладачів коледжу– науково-методичний посібник викладачів

У 2011-2012 навчальному році продовжено роботу щодо удосконалення системи виховної роботи у коледжі, що спрямовується на формування соціально адаптованих рис особистості представників студентської молоді, психолого-педагогічної культури працівників викладацького складу, на сприяння становленню між ними стосунків порозуміння та співпраці в межах взаємоповаги та взаємовимогливості.

У 2011-2012 навчальному році продовжено роботу з удосконалення системи студентського самоврядування у ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка» що є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, що віднесені до їх повноважень.

Основними ланками діяльності Студентської Ради самоврядуванні Коледжу технологій та дизайну є: комітет навчально-виховної і науково-дослідної роботи; комітет дозвілля і розвиваючої роботи; комітет організації соціально-побутового життя студентів; комітет організації спортивно-оздоровчої роботи; комітет інформації і зв'язку з громадськістю.

За планом виховної роботи студенти коледжу залучені до активної співпраці у суспільному житті. Традиційно проводилися збори, присвячені «Посвяченню у студенти», організована робота студентської профспілки, яка щомісяця на Студентській Раді розглядала питання дисципліни, побутового стану у гуртожитку, участі груп у суспільно-корисній праці, аналізує якість навчання на відділеннях, у групах.

Проводилися конкурси на кращу навчальну групу, на кращу секцію у гуртожитку, на кращу кімнату.

Студенти коледжу приймали активну участь у творчої діяльності зразкового колективу театру мод «Елегія», зразковому художньому ансамблі бального та сучасного танцю «Ел – лі – та», народному вокальному ансамблі «Голос юності» та народному ансамблі танців «Любавушка», що є постійними учасниками усіх міських та обласних заходів.

Одним із завдань виховної роботи є формування художньо-естетичної культури, умінь і навичок творити прекрасне, виховання естетичних смаків та розвиток у студентів творчих здібностей. Стало доброю традицією проведення святкових вечорів: День знань, День студента, День самоврядування, новорічні свята, останній дзвінок.

У коледжі працює волонтерський загін «Турбота». Волонтерський загін є добровільною організацією, який діє на засадах доброчинності, людяності, терпимості та моральності.

Волонтери нашого коледжу активно співпрацюють із Луганською обласною дитячою організацією «Лугарі», спілкою Ветеранів, опікується дитячим будинком №1.

Студенти беруть участь у міських благодійних акціях: збір коштів на придбання необхідних речей (одягу, іграшок, канцелярських товарів), день боротьби із наркоманією та наркобізнесом, Всесвітній День здоров`я, донорська акція «Зелений світ», молодіжна акція «Яблуко», Всесвітній День боротьби з палінням, ведеться робота із ветеранами праці Коледжу технологій та дизайну, допомога багатодітним родинам та надання послуг (благодійні стрижки, виготовлення костюмів для свят).

Одним з головних завдань виховної роботи є закладання здорового способу життя. В коледжі працює спортивний комплекс, який включає дві ігрові зали та спортивний майдан. Фізичне вдосконалення юнаків та дівчат – це невід`ємна складова гармонійного розвитку молоді, активного ставлення до зміцнення свого здоров’я. В межах змагання «Краща спортивна група» щороку проводяться осінній крос, туристичний зліт першокурсників, першість по волейболу, баскетболу, настільному тенісу, шашкам, шахам.

До найбільш вагомих результатів відносимо:

-         Конкурс на кращий стан фізичного виховання та спорту в навчальних структурних підрозділах ЛНУ імені Тараса Шевченка – ІІ місце.

-         Фестиваль спорту ЛНУ імені Тараса Шевченка (баскетбол хлопці – І місце; волейбол дівчата – ІІ місце, волейбол хлопці – ІІІ місце; настільний теніс хлопці – ІІ місце).

-         Міська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. (плавання хлопці – ІV місце, волейбол дівчата – ІІІ місце)

Отже, діяльність коледжу разом з ЛНУ імені Тараса Шевченка спрямована на подальше підвищення якості підготовки спеціалістів із ліцензованих спеціальностей та реалізації концепції безперервної ступеневої підготовки спеціалістів від кваліфікованого робітника до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна | Науково-методична робота
© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2010