м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Наукова діяльність—> Науково-методична робота

Науково-методична робота

 

Головна мета коледжу – створити умови для розвитку і самореалізації кожного студента, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, формування особистості професіонала-патріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці у майбутньому.

Реалізація поставленої мети вимагає забезпечення якісно нового рівня навчання шляхом модернізації всього навчального процесу з використанням новітніх технологій і активне використання їх студентами під час вивчення спеціальних дисциплін і виконання курсових проектів; якісне поліпшення професійного навчання студентів через ознайомлення їх з новітнім закордонним і вітчизняним досвідом; активізація науково-дослідної діяльності викладачів та студентів; формування високого рівня професійної культури майбутніх спеціалістів.

Навчальний процес в коледжі організований з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання і орієнтований на формування освіченої гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, адаптації в соціально-культурній сфері.

Здійснюється навчальний процес цикловими комісіями, які беруть участь у підготовці і проведенні Днів науки,  предметних тижнів, тижнів циклових комісій, науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів, днів відкритих дверей, майстер-класів, тематичних виставок, показ мультимедійних презентацій та інших заходів коледжу.

Педагогічний колектив коледжу постійно працює над забезпеченням якості підготовки фахівців. З цією метою передбачається:
•  застосування взаємозв'язку освіти і науки, педагогічної теорії і практики;
•  забезпечення високої якості освіти шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств;
•  збереження у складі коледжу досвідчених викладачів і разом з тим запрошення на постійну роботу кандидатів наук з інших вузів і наукових організацій;
•  застосування заходів щодо поліпшення системи стимулювання професійної діяльності, професійного зростання педагогічних працівників.

У коледжі створені умови для самовизначення та саморозвитку методичної діяльності кожного педагога, і насамперед у методичному кабінеті, який став осередком методичної роботи у коледжі. Саме тут можна ознайомитися з методичними розробками, нормативною та навчально-програмною документацією, рекомендаціями навчально-методичного центру ПТО, побачити кращі розробки занять педагогічних працівників коледжу, ознайомитися з передовим досвідом, проводяться засідання методичної ради коледжу, діє «Школа молодого майстра», яка вже стала доброю підтримкою для тих, хто робить перші кроки майстерності.

Для інформаційного забезпечення педагогів з проблем професійної освіти, а також результатів роботи кожної циклової комісії створені методичні куточки.

В коледжі активно впроваджуються нові форми роботи: індивідуалізація процесу навчання, інтерактивні форми навчання, сучасні комп'ютерні технології навчання, професійна спрямованість викладання загальноосвітніх дисциплін, що сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів. Успішно впроваджується у навчально-виробничий процес держстандарти профтехосвіти з робітничих професій.

Керівництво коледжу забезпечує підготовку та участь педагогічних працівників у обласних конкурсах, у роботах методичних об'єднань, творчих груп відповідно до плану роботи обласного навчально-методичного центру профтехосвіти.

Науково-дослідною роботою студентів керує  Рада з науково-дослідної роботи студентів, яка здійснює:
•  організацію участі студентів в обласних, регіональних, університетських, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях;
•  поступове залучення студентів до науково-дослідної роботи в коледжі з урахуванням специфіки майбутньої професії;
•  організації участі у днях науки в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка;
•  випуск збірки кращих студентських науково-дослідних робіт;
•  роботу з обдарованими студентами;
•  організацію і проведення Днів науки, наукових студентських заходів у коледжі.

 

Планування методичної роботи КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка:

  2013-2014 н/р

2012-2013 н/р.

 

 

 

 

Головна | Наукові досягнення
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010