м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Навчальна діяльність—> Бібліотека

БІБЛІОТЕКА
Коледжу технологій та дизайну ЛНУ імені Тараса Шевченка

/В Україні в даний час відбувається процес адаптації  бібліотечного обслуговування до швидко змінних  умов суспільного життя, оновлення його засобів, форм і методів. Комплектування книжкового фонду, організація інформаційної підтримки навчально-виховного процесу, пропаганда книги - підпорядковані цій меті. Робота бібліотеки вишиковується в рамках відповідності основній концепції розвитку освітнього процесу, створення умов для розвитку творчого і інтелектуального потенціалу, забезпечення етичного становлення і інтелектуального розвитку студентів, виховання духовності та створення головної передумови для розвитку творчої індивідуальної особи.
Діяльність бібліотеки Коледжу технологій та дизайну ЛНУ імені Тараса Шевченка регламентується Положенням про бібліотеку коледжу, розробленим на основі Типового положення про бібліотеку. Бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України "Про освіту", іншими чинними законодавчими актами, інструктивно-нормативними документами, що регламентують діяльність бібліотек, Статутом коледжу.
Бібліотека коледжу як науковий, учбовий, інформаційний і культурно-просвітницький структурний підрозділ коледжу своїми головними завданнями ставить:
- забезпечення інформаційно-документальної підтримки навчально-виховного процесу і самоосвіти учнів і педагогів;
- формування максимальногоресурсного потенціалу;

- повноцінне і якісне обслуговування викладачів та студентів;
- оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів і світових інформаційних ресурсів;

-
формування гуманітарного світовідчування студентів;
-
 виховання інтересу до національної духовної культури.
Бібліотека Коледжу технологій і дизайну займає площу 310 кв. м , а читальний зал - 50 кв. м на 40 посадочних міст.
Фонд бібліотеки на 01.06.2011 г складає 37 345 книг: з них
- суспільно-політичною літератури -  393;
- природознавство -2229;
-технічною-5163;
- художньої літератури-17926;
- мистецтво і спорт -2220;
- сел/хоз-129;
-підручники-9123;
1 699 періодичних журналів, з них:
- для викладачів і майстрів 1000;
- для учнів -699.
За учбовий 2010-2011 рік поступили 924 книги, з них:
- художньої літератури 137;
-підручників-625;
 списано 2315 книг (по ветхості, загублені читачами, застарілі за змістом), з них:
-суспільно-політичних-23;
- технічних – 17
- мистецтво і спорт 24
- художньою 1379;
- підручників 172
-іншою-700

Число читачів складає 894 людини, з них:

- студенти коледжу 700 та студенти ЛНУ 95 чоловік;
- майстри -28 людина;
- викладачі 39 людини
- співробітники 32 людини.

Загальна кількість відвідувань за учбовий 2010-2011 рік: 3473.

Кількість книговидачі: 14542.

Загальна кількість виданих підручників 4428.

Щорік фонд бібліотеки поповнюється. Постійно поступають підручники, навчальні посібники, художні книги як дарунок від читачів.

Формування бібліотечного фонду виробляється відповідно до профілю учбового закладу, перевага в комплектуванні бібліотеки коледжу надається учбовим виданням, підручникам, посібникам, спеціальній і довідковій літературі; особливої уваги вимагають книги для нововведених спеціальностей.

В допомогу студентам і викладачам бібліотека виписує 23 періодичних видання.

У 2010 р. в бібліотеці був встановлений комп'ютер, сканер, принтер, ксерокс.

З 2011г. став працювати Інтернет. Це дало можливість почати формування електронної бібліотеки.

Дозвілля студентів має бути змістовним та розширювати світогляд, знання -таким чином побудована масова робота бібліотеки коледжу, яка включає різні форми та методи і проводиться разом з керівниками студентських груп та викладачами коледжу. Серед всіх форм роботи крім традиційних бібліотечних заходів на особливу увагу заслуговують активні імпровізовані форми, в яких студенти можуть брати ініціативу і висловлювати свою точку зору  на засідання дискусійного клубу "Ерудит", брейн-ринг, ділові ігри  тощо. Протягом 2010 року, згідно плану виховної роботи, бібліотекою та викладачами проводяться щомісячні тематичні вечори.

Літературні вечори та зустрічі з видатними людьми Луганщини – реальні форми залучення читачів до книги, виховання інтересу до інтелектуальної і творчої спадщини.

Незмінною формою популяризації літератури залишаються книжкові виставки, перегляди літератури, бібліографічні та інформаційні огляди. Щомісячно проводиться інформування про нові надходження у вигляді бібліографічних списків для викладачів та студентів; виставка нових надходжень діє постійно. У читальній залі бібліотеки оформлені тематичні виставки: "95 річниця Перемоги", "Іду з дитинства до Тараса", "Дипломне проектування", та ін. Перегляди літератури проводяться до календарних та літературних дат. Спільно з цикловими комісіями коледжу проводяться тижні спеціальних дисциплін з різних напрямів, серед них: тиждень фізкультури та здоров'я , тиждень інформаційних технологій, тиждень української писемності. На базі бібліотеки Коледжу технологій та дизайну проводяться виховні заходи: "День Масляної", "Оберіг", "Хелоуін". Обов'язковим елементом таких заходів є перегляди літератури. У практиці – проведення тижнів спеціальних дисциплін: диспути, КВК, ділові ігри, екскурсії тощо.

Важливим напрямом масової роботи є популяризація екологічних знань. Постійно діючі виставки літератури на екологічні теми знаходяться в читальному залі і час від часу доповнюються новими надходженнями ("Екологія – турбота наша спільна", "Скривджена Земля ", "Заповідними місцями рідного краю", "Земля – наш спільний дім"). Велика увага у здійсненні екологічного виховання у коледжі надається краєзнавчому принципу, який полягає в поглибленні знань про природу рідного краю.

Перегляди новинок літератури різнопланові: від економічних питань до суто виробничих технологій; вони допомагають у підготовці рефератів, курсових та контрольних робіт ("Технологія швейного виробництва", "Комерційна діяльність", "Економіка підприємства" та ін.).

Крім проведення спільних масових заходів, бібліотека Коледжу технологій та дизайну згідно з укладеною угодою про співпрацю щоквартально надає викладачам та студентам коледжу інформацію про нові надходження з швейного виробництва, економіки, підприємництва, екології, програмування та ін. Такі бібліографічні списки надаються бібліотеці та цикловим комісіям для оперативного ознайомлення і подальшого опрацювання.

Сьогодні задовольнити потребу в інформації більшості населення може тільки бібліотека – найбільший збірник інформаційних носіїв. Перед нею поставлено завдання докорінного вдосконалення інформаційного забезпечення користувачів; досягнення якісно нового рівня обслуговування спеціалістів на основі традиційних і новітніх інформаційних продуктів та послуг.

Святкові події 2010-2011

 

 

 

 

Головна | Загальна інформація | Відділення
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010