м. Луганськ,
вул. 30-річчя Перемоги, 41
0999517029
47-73-40; 47-50-03; 50-05-29
Ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 041035 від 06.06.2012р.
та серія АЕ № 2855133 від 08.11.2013 р.
 
  СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
/
   
 
художньо-
дизайнерський
напрям
  швейний
напрям
  економічний
напрям
  напрям обслуговуючих технологій  
               
Події —> Статті


 Розвиток у студентів рис толерантної особистості

Титаренко Н.С., пратичний психолог

Все цтвілізоване суспільство закликає рухатися до терпимості, толерантності. Толерантність в державі починається с повсякденного життя. Головним нашим завданням є збереження накшого психичного здоров'я підростаючого покоління. Виховний захід передбачає формування у студентів вмінь та навичок, за допомогою яких вони зможуть швидко адаптуватися до нових умов, вирішивути міжособистісні конфлікти, робити самоаналіз вчинків та поведінки

План проведення заняття на тему "Толерантні відносини"

Мета:
- ознайомити підлітків з поняттям "толерантність"
-
стимулювати уяву учасників у пошуках власного розуміння толерантності;
- дати можливість оцінити рівень своєї талерантності;
- сприяти розвиток толерантності до думок, поглядів, поведінки інших;
- розвивати риси, властиві толерантної особистості.

Пам'тай, що ти тильки людина.

1. Вступ.
   
Слова епіграфанашого заняття взяті з триумфального ритуалу римських полководців. Їх повторював триумфатору спецільно приставлений для цього глашатай. Тоді вони звучали як попередження проти тиранії.
Сьогодні так можна сформувати життєвий принцип будякої людини, незалежно від її статусу, місця проживання, звичок. Це застереження, яке дає зрозуміти, що ні в кого немає абсолютної влади над іншими людьми. Людина не може панувати над думками, діями, життям іншої людини.
Все за що ти можеш бути відповідальним - це ти сам.

Толерантність - це терпимість до чужих думок, вірувань, поведінки, повага до кого завгодно і чого завгодно.

Толерантність - активна позиція особистості, яка є ознакою впевненості в собі, знаком, що людина не боїться порівняння з іншими точками зору.

2. Розглянути таблицю "Критерії та показники толерантності»

Критерії

Показники

Стійкість особистості сформованність соціально – моральних мотивів поведінки в процесі взаємодії з іншими людьми

·    Емоційна стабільність
·    Доброзичливість, терпіння
·    Соціальна відповідальність
·    Самостійність

Емпатія адекватне уявлення про те, що відбувається у внутрішньому світі особистості

 • Сензитивність
 • Високий рівень співчуття
 • Тактичність
 • Здатність до релаксації

Дивергентність мислення -  можливість креативно (творчо) вирішувати звичайні проблеми та задачі

 • Відсутність стереотипів
 • Гібкість мислення
 • Критичність мислення

Мобільність поведінки можливість швидкої зміни стратегії  або тактики поведінки

 • Відсутність напруги у поведінці
 • Відсутність тривожності
 • Комунікабельність
 • Вміння знайти вихід зі скрутного становища
 • Автономність поведінки, динамізм

Соціальна активність – готовність до взаємодії у різних соціальних ситуаціях з метою досягнення поставленої мети та формування конструктивних відношень

 • Соціальна самоідентифікація
 • Соціальна адаптованність
 • Креативність
 • Соціальний оптимізм
 • Ініціативність

 

         Таблицю можна роздрукувати одним великим форматом А3, тоді студентам буде зручніше її показувати.
3. Провести експрес - тестування «Рівень твоєї толерантності»
         Визначте рівень Вашої толерантності, відзначте варіанти відповіді, які Вам більше підходять.
1. Ви вважаєте, що у Вас виникла цікава ідея, але її не підтримали. Турбуватиметеся?
А) так Б) ні
2. Ви зустрічаєтесь з друзями, і хто пропонує почати гру. Чому Ви віддасте перевагу?
А) щоб брали участь тільки ті, хто доьре грає
Б) щоб грали і ті, хто ще не знає правил
3. Спокійно Ви сприймете неприємну для Вас новину?
А) так Б) ні
4. Чи дратують Вас люди, які в громадських місцях з'являються нетверезими?
А) якщо вони не перступають допустимих меж, мене це взагалі не цікавить

Б) мені завжди були неприємні люди, які не вміють себе контролювати
5. Чи можете Ви легко знайти контакт з людьми іншої, ніж у Вас професії, становищем, звичаями?
А) мені важко було б це зробити Б) я не звертаю уваги на такі речі

6. Як Ви реагуєте на жарт, об'єктом якого стаєте?
А) мені не подобається ні сам жарт, не жартівник
Б) якщо навіть і жарт буде мені неприємний, то я постараюся відповісти в тій самій манері
7. Чи згодні Ви з думкою, що багато людей "сидять" не на своєму місці, "роблять не свою справу"?
А) так Б) ні
8. Ви проводите в компанії друга (подруги) який стає об'єктом загальної уваги. Як Ви на це реагуєте?
А) мені, чесно кажучи, неприємно, що таким чином увага відвернута від мене

Б) я лише радію за нього (неї)
9. У гостях Ви зустрічаєте літню людину, яка критикує сучасне молоде покоління, звеличує минулі часи. Як Ви на це реагуєте?
Інтерпретація результатів.
Підрахуйте бали. По «2» бали отримують відповіді: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а.
0 - 4 бали: Ви непохитні й уперті. Де б не перебували може виникнути таке враження що Ви прагнете нав'язати свою думку іншим, щоб досягти своєї мети часто підвищуєте голос. З Вашим характером важко підтримувати нормальні стосунки з людьми, які думають інакше.
6 - 12 балів: Ви здатні твердо відстоювати свої переконання. Але можете і вести діалог, змінювати свою думку, якщо це необхідно. Здатні іноді на зайву різкість, неповагу до співрозмовника. І в такий момент Ви дійсно можете суперечку з людиною, у якої більш слабкий характер. Але чи варто «брати горлом», коли можна перемогти більш гідно?
13-18 балів: Твердість Ваших переконань відмінно поєднується з великою тонкістю, гнучкістю Вашого розуму. Ви можете прийняти будь-яку ідею, з розуміннямпоставитися до пародоксального вчинку.Ви досить критично ставитеся до своєї думки і здатні відмовитися від поглядів, які, як з'ясувалося, були помилкові.

4. Вправа "Риси талерантної особистості"
У бланку опитувальника в колонці А поставте + навпроти 3 рис, які у Вас найбільш виражені, - навпроти тих, які найменш виражені. Тепер у колонці В поставте + напроти трьох рис, які на Ваш погляд, характерні для талерентної особистості.

Риси толерантної особистості

А

В

1.Терпимість

 

 

2.Почуття гумору

 

 

3.Сензитивність

 

 

4.Довіра

 

 

5.Альтруїзм

 

 

6.Терпимість до неоднаковості

 

 

7.Вміння володіти собою

 

 

8.Доброзичливість

 

 

9.Вміння не осуджувати інших

 

 

10.Гуманізм

 

 

11.Вміння слухати

 

 

12.Цікавість

 

 

13.Здатність до співчуття

 

 

14.Благосклоність

 

 

15.Креативність

 

 

    Потім виявляються три якості, які в даній групі набрали найбільшу кількість балів (колонка В). Ці якості є ядром толерантної особистості з точки зору данної групи. Кожен студент має можливість порівняти свої результати із загально груповими..
5. Вправа «Вавилонська вежа»
У залежності від чисельності учасників можна розділити їх на дві команди. Кожна команда отримує завдання намалювати вежу. При цьому розмовляти один з одним не можна. Кожен учасник отримує своє індивідуальне завдання, наприклад, "У вежі повинно бути не більше 10 поверхів" , "На 3 поверсі має бути 2 вікна".

Психологічний зміст вправи: розвиток почуття сензитивності, вміння взаємодіяти один з одним, розвиток невербальних навичок спілкування, підвищення групової єдності.
Необхідні матеріали: ватмани, фломастери, індивідуальні завдання.

12


6. Вправа «Сінематограф»
  
  Група ділиться на дві команди і кожна отримує завдання показати іншій команді вислів великих людей про толерантність, людинолюбство. Наприклад, "Побач себе в інших", "Гідність людинив в тому, щоб любити тих, хто її ображає", "Крапля терпіння коштує більше, ніж мішок розуму" і т.д.

34

 

Психологічний зміст вправи: підвищення рівня толерантної поведінки, розуміння поведінки інших людей, вміння спілкуватися без слів. 

 

 

7. Вправа "Спільна розповідь".
Група сідає в коло, і керівник починає розповідати історію, наприклад таку:
- Жив- був король. у якого була наречена, і любив він її більше за все на світі...
- Жив-був чудовий музикант, який як- то йшов через ліс і думав про різні речі. Коли більше не залишилося нічого, про що він міг би подумати, він сказав собі:"Час плине дуже довго в цьому величезному лісі, я хотів би знайти собі гарного попутчика..."
- Жила-була стара королева, яка була дуже хвора і думала про себе:"Я напевно скоро помру..."
- Жила-була одна дівчина, яка цілий нічим іншим не займалася, окрім як пряла і ткала ...
- Жив-був могутній король, у якого було три сини, і любив він їх більше за життя. Він думав: "Добре б було, якби мої сини відправилися подивитися світ ..."
    Приготуйте маленький м'ячик, тримайте його в руках, коли почнете розповідати історію. Почавши розповідь, киньте м'ячик кому-небудь з групи. Ця людина повинна буде продовжити Вашу історію - вона може вимовити одне слово, а може й кілька пропозицій. Після цього кидайте м'ячик наступному учаснику. М'ячик робить процес більш живим і цікавим. Ніхто з гравців не знає, коли настане його черга, і тому змушений дуже уважно слухати те, що розповідають інші.
Поступово в історію вводяться нові герої і нові сюжетні лінії, однак Ви повинні попередити учасників, що придумана ними казка повинна мати хороший кінець.
 
Попередьте учасників, що кожен може говорити те, що здається доречним, але його розповідь повинна складатися не більше ніж з трьох-чотирьох пропозицій.
      Психологічний зміст вправи: навчання взаємодії, уваги один до одного, розвиток фантазії. 
8. Розповісти притчу «Повна банка»
    Основна думка:
якщо витрачати весь час і всю енергію на дрібниці, не залишається місця для найважливіших речей.  
Професор філософії, стоячи перед своєю аудиторією, взяв п'ятилітрову скляну банку і наповнив її камінням, кожен не менше трьох сантиметрів у диаметрі.
В кінці запитав студентів, чи повна банка?
Відповіли: так, повна.
тоді він відкрив банку горошку та висипав її вміст у велику банку, трохи потряс її. Горошок зайняв вільне місце між каменням.
Ще раз професор запитав студентів, чи повна банка?
       Відповіли: так, повна.
Тоді він взяв коробку, наповнену піском, і насипав його в банку. Природно, пісок зайняв повністю існуєче вільне місце і все закрив.
Ще раз професор запитав студентів, чи повна банка? Відповіли: так, і на цей раз однозначно, вона повна.
Тоді з-під столу він дістав кухоль з водою і вилив її в банку до останньої краплі, розмочуючи пісок.
        Студенти сміялися.
- А зараз я хочу, щоб Ви зрозуміли, що банка - це Ваше життя. Каміння - це найважливіші речі Вашого життя: сім'я, здоров'я, друзі, свої діти -все те, що необхідно, щоб ваше життя все - таки залишалось повним навіть у випадку,якщо все інше втратиться.
Горошок - це речі, які особисто для вас стали важливими: робота, будинок, автомобіль. Пісок - це все інше, дрібниці.
Якщо спочатку наповнити банку піском, не залишиться місця, де могли б розміститися горошок і камені. І також у вашому житті, якщо витрачати весь час і всю енергію на дрібниці, не залишиться місця для найважливіших речей. Займайтеся тим, що Вам приносить щастя: грайте з вашими дітьми, приділяйте час подружжю, зустрічайтеся з друзями. Завжди буде ще час, щоб попрацювати, зайнятися прибиранням будинку, полагодити і помити автомобіль.Займайтеся, перш за все, камінням, тобто найважливішими речами в житті; визначте ваші пріоритети: інше - це тільки пісок.
Тоді студентка підняла руку і запитала професора, яке занчення має вода?

Професор посміхнувся.
- Я радий, що ви запитали мене про це. Я це зробив просто, щоб довести вам, що, як би не було ваше життя зайняте, завжди є трохи місця для дозвільного неробства.
9. Вправа «Павутина»
          Учасники сідають у коло. Ведучий тримає клубок ниток. Завдання - передати іншому учаснику клубок, залишаючи при цьому кінець нитки у себе і сказати комплімент "... ... ти мені подобаєшся, тому що ... ... ...". Коли компліменти сказали всі учасники необхідно сконцентрувати увагу на тому "зв'язку", який вийшов, на цілосності групи. Потім клубок змотується назад зі словами того, хто його тобі передав "Спасибі тобі ... ... за те, що ти вважаєш мене... ..."
Психологічний зміст вправи: підвищення ефективної взаємодії, підвищення почуття єдності з іншими людьми ,крім того ця вправа сприятливо впливає на підвищення самооцінки й одержання зворотного зв'язку.
10. Підведення підсумків заняття.
      Учасникам пропонується заповнити особисті контракти, які залишаються у них. при бажанні групи окремі пункти можна зачитати та обговорити Мой личный контракт

 

 

Я____________________________ обещаю себе быть терпимой к людям, непохожим на меня своим внешним видом, привычками, манерой поведения, национальностью, религией или чем угодно ещё.

Отныне я буду_____________________________________________________

__________________________________________________________________

Я больше не буду____________________________________________________

__________________________________________________________________

Благодаря этому я получу____________________________________________

__________________________________________________________________

 

Дата____________________                                             Подпись__________________
 

 

 

 

 

Новини | Оголошення | Фотоальбом
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010